اکولوژی بوم شناسی Ecology

مطالب آموزشی در مورد اکولوژی عمومی، عملی، کمّی، گیاهی

جریان انرژی و كارآيي انرژي در اكوسيستم هاي كشاورزي

مطالعه جریان انرزی در اکوسیستم ها بویژه اکوسیستم هایی که توسط انسان اداره می شوند از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا انرژی در حقیقت ارز رایج یک اکوسیستم را تشکیل میدهد. مصرف انرژیهای فسیلی در کشاورزی و سیستم های دیگر تولید غذا باعث شده است که علیرغم افزایش عملکرد در واحد سطحو بالطبع تولید کل، کارایی استفاده از انرژی در مقایسه با سیستمهای سنتی که تنها وابسته به نیروی انسان یا دام می باشد کاهش یابد. اکوسیستمهای کشاورزی وابسته به دو نهاده کاملاٌ مختلف انرژِی یعنی انرژی اکولوژیکی شامل انرژی خورشیدی است که جهت فتوسنتز، کنترل حرارت محیط و ایجاد جریانات اتمسفری و تولید بارندگی به کار میرود.بطورکلی نباز انرژی کشت و کار در کشاورزی وابسته به درجه ای از تغییر که در اکوسیستم های طبیعی آن داده می شود ، است.

متوسط کارایی انرژی خورشیدی در اکوسیستم های مختلف جهان کمتر از 1% گزارش شده است اگرچه این رقم برای اکوسیستمهای کشاورزی بیشتر گزارش شده است ولی در بالاترین شرایط بیش از 5 % نیست. مصرف انرژی فسیلی در کشاورزی تولید را افزیش می دهد. تجزیه تحلیل بیوفیزیکی و انرژی یک اکوسیستم زراعی به منظور ایجاد تولید مؤثر و کارایی ضروری است. انسان با اعمال مدیریت می توتند کارایی انرژی را در محصولات کشاورزی بالا ببرد اگر قدرت تولید یک زارع  در کشورهای پیشرفته بطور متوسط 40% برابر قدرت تولید یک زارع در کشورهای توسعه نیافته است این موضوع جز با مصرف زیاد انرژی در کشورهای پیشرفته میسر نبوده است

کارایی انرژی یک سیستم تولید کشاورزی را می توان از طریق هم ارز انرژی عملکرد تولید شده  و هم ارز انرژی تمامی نهاده ها و عملیات زراعی مورد استفاده تععین کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت   توسط عبدالناصر اترک چالی  |